การทำวีซ่า・การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ถาวร・การโอนสัญชาติ【สดใส สำนักงานทนายความ/VISA Total Care Tokyo】 of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

การทำวีซ่า・การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ถาวร・การโอนสัญชาติ【สดใส สำนักงานทนายความ/VISA Total Care Tokyo,Japan】


การทำวีซ่า (VISA)・การแต่งงานระหว่างประเทศ・การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ถาวร・การโอนสัญชาติ・สิทธิพิเศษในวีซ่า・การช่วยเหลือผู้ประกอบการ・ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านเงินทุนและกฏหมายกับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัท・สนับสนุนช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านกฏหมายและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และอื่นๆ
ด้านกฎหมาย and การบัญชี Serviceを行う สดใส สำนักงานทนายความビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は東京都品川区にあります。

waiwaithailandvisa.jpg

สดใส สำนักงานทนายความ
Office Information
LinkIconภาษาไทย

waiwaithailand2013.jpg

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

Dear people who want to get Investor/Business manager VISA

We really want you to come Japan with serious belief you want succeed.
We are the man Professional of legal,accounting and business marketing adviser and the man hoping your happiness sincerely.
Sincerity repay sincerity.

投資・経営ビザをお申込されるお客様へ

 本当に日本で成功したいと、強く願う気持ちをもっている方だけ、私たちの事務所までお申込ください。
 私たちは、法律や会計、マーケティングの専門家であるのと同時に、あなたの成功と幸福を心から願っています。
 あなたが本気であれば、私たちも本気で応えます。誠実さには社会が誠実さで応えてくれます。

私たちと共に、タイとの交流、友好の一端を担って欲しい。
"Mr. Nagaoka is the best partner to help you building up friendship between Thailand and Japan."

株式会社スパイスロード 株式会社ブルーセラドン 代表取締役 涌井征男社長より
Spice Road Co., Ltd, Blue Celadon Co., Ltd CEO Yukio Wakui

スパイスロードおすすめ Recommended外国人を多く雇用する会社は法的メンテナンスに多くの手間を要することがある。ビザの問題は従業員それぞれ異なることがあり、専門家で無ければ対応できないような例がどうしても出てきてしまう。
 明るい事務所は、外国人雇用上の悩みについて何でも相談にのってくれ、いつでも駆け付けてくれる。
 報酬額は他の事務所に比べ、決して安い訳ではないだろうが、その内容はとても丁寧なものである。そこに貴事務所の信念を感じる。
 私たちの信頼関係の下、貴事務所とはずっと付き合っていきたい仲間である。

いつでも親身に助けれくれました。正しい限り、いつでも困難に立ち向かってくれます。
"Always support us warmly and face up problems with justice"

株式会社ルンチャット 代表取締役 パンチャイ・スパッタラ社長より
Rungchat Co., Ltd CEO PANCHAI SUPATTRA

Rungchatおすすめ Recommended 私は母国タイにいるときから、日本で学び、キャリアアップをして、いつかは起業したいという夢をもっていました。
 その後、色々な人生の分岐点があり、その度に長岡先生は助けてくれました。今では、自分の事業を成長させるために大忙しですが、いつでも傍で助けてくれる人がいると安心です。私の会社の従業員の信頼も厚い、頼れる先生です。
 これからもっともっとビジネスを拡大していきますので、これからもよろしくお願いします。

ビザの問題だけじゃない。お店の会計から、仲間の面倒まで見てくれる頼れる存在。
"Not only VISA, but he also helps me and my friends with company accounting and stuffs. He is the man you can rely on"

タイ料理レストラン・タワンタイ代表 ペングコン・ソムチャイさんより
Thai Restaurant TAWANTHAI PHENGKHONG SOMCHAI

TAWANTHAIおすすめ Recommended 日本に来て10年近くが立ち、私は独立して自分の夢を叶えることを選択しました。彼らは、タイ料理レストラン代表としてのビザを取得してくれただけでなく、私が美味しい料理作りに打ち込めるように、会計や日本で必要な手続きなど色々なことをサポートしてくれます。また、私のお店には多くのタイ人が訪れますが、みんな何かの悩みを持っています。
 長岡先生は私の仲間の相談にもみんなのってくれて、非常に頼もしい存在です。

とても困難な問題に立ち向かってくれた、私の恩人です。
"He have helped be solving difficult problems. I am very grateful to him."

株式会社乗風 代表取締役 陳峰社長より
CF Co., Ltd CEO Chen Feng

CFおすすめ Recommended 私は日本でビジネスを学び、起業するために中国から来日しました。大学では経営学を学び、そして起業の目標へ。
 しかし、困難なことがたくさんありました。それは日本の法律や制度に疎かった私が巻き込まれてしまった、詐欺事件、ビザの問題、入管への出頭、新会社の設立・・・。
 困難の連続で、日本で築くつもりだった私の夢が消え去りそうになりました。そこで依頼したのがこの事務所です。
 私を悪夢から完全に引き上げてくれました。不安で眠れないときも、担当の長岡さんに電話をすれば、いつでも話を聞いてくれました。
 今では、日本の皆様に、一人でも多くの方へ笑顔を差し上げるよう、私は毎日営業中です!

誠実で優しい心がいつも傍で支えてくれる。
"He always supports me with sincerity and kind heart."

フジグローバルスカイ株式会社 代表取締役 藤村優馨社長より
Fuji Global Sky Co., Ltd. CEO Yuka Fujimura

フジグローバルスカイのおすすめ Recommended 私は台湾出身の人間です。外国出身というのは、日本でビジネスを行なうにおいて、アドバンテージになります。しかし時として、歯がゆいほどのディスアドバンテージに見舞われることもあります。そんな時、貴事務所は誠実に優しい心で私を支えてくれます。そして、私の強さを引き出してくれます。
 貴事務所と出会ったことで、豊かな人の輪、ビジネスの輪が広がりました。
 この先もずっと、家族のように、私たちの関係は続いていくでしょう。

see more client's voice お客様の声をもっと見る

ビザをとりたい!To Get VISA
ビザをとりたい!
To get VISA

ビザを変更したい!Change VISA
ビザを変更したい!
Change VISA

ビザを更新したい!Extend VISA
ビザを更新したい!
Extend VISA

アルバイトがしたい!Activities not permitted qualification
アルバイトがしたい!
Activities not permitted qualification

職場に働けることを証明したい!Certificate of Authorization for Employment
職場に働けることを
証明したい!
Certificate of Authorization for Employment

日本で会社を作りたい!Establish Company for Investor/Business Manager VISA
日本で会社を作りたい!
Establish Company for
Investor/Business Manager VISA

海外に行って、また日本に戻るには?Re-Entry
海外に行って、また日本に
戻るには?
Re-Entry

両親と一緒に日本で生活したい!Designated Activities VISA
両親と一緒に日本で
生活したい!
Designated Activities VISA

日本の国籍をとって、日本人として生活したい!Naturalization
日本の国籍をとって、
日本人として生活したい!
Naturalization

日本人と結婚したい!International Marriage
日本人と結婚したい!
International Marriage

日本の公文書を海外で使いたい!アポスティーユ(Apostille)
日本の公文書を
海外で使いたい!
アポスティーユ(Apostille)

外国人雇用時の注意点
外国人雇用時の注意点

ビザがとれない!Couldn't get VISA!
ビザがとれない!
Couldn't get VISA!

不法滞在(Illegal Immigration)Over Stayとなってしまった!
不法滞在(Illegal immigration)
Over Stayと
なってしまった!

入管につかまってしまった!Procedures for provisional release
入管につかまってしまった!
Procedures for provisional release

家族のために、日本に入国したい!Special permission for landing
家族のために、
日本に入国したい!
Special permission for landing

難民認定申請Recognition of Refugee Status
難民認定申請
Recognition of Refugee Status

離婚してしまった!妻や夫が死亡してしまった!どうしたらいい?When Devoced or died
離婚してしまった!
妻や夫が死亡してしまった!
どうしたらいい?
When Devoced or died

ビザ(VISA)の申請が必要なとき
ビザの
申請が
必要なとき

旅行・出張・短期ビザShort term stay VISA
旅行
出張
短期ビザ
Short term stay VISA

日本で働きたい・就労ビザWorking VISA
日本で
働きたい
就労ビザ
Working VISA

日本で勉強したい・留学ビザCollege Student VISA
日本で
勉強したい
留学ビザ
College Student VISA

日本文化を研究したい・文化活動ビザCultural Activities VISA
日本文化を
研究したい
文化活動ビザ
Cultural Activities VISA

日本の技術を学びたい・研修ビザTrainee VISA
日本の
技術を
学びたい
研修ビザ
Trainee VISA

特定活動ビザDesignated Activities VISA
・親と一緒に
日本で生活したい
・メイドさんを
日本に連れてきたい
・国際文化交流
・インターンシップ(Internship)
特定活動ビザ
Designated Activities VISA

家族ビザDependent VISA
夫や妻、子供と
日本で一緒に
生活したい
家族ビザ
Dependent VISA

結婚ビザ・子供ビザSpouse VISA or Child VISA
日本で
結婚をした
結婚、子供、ビザ
Spouse or Child VISA

永住ビザPermanent Resident VISA
日本に
永住したい
永住ビザ
Permanent Resident VISA

定住ビザLong Term Resident VISA
理由があって
日本に
定住させてほしい
定住ビザ
Long Term Resident VISA

手続きの流れ
Service Flow

大切なご説明
Explanation of Important Matters

報酬金額に面談費用は含まれますが、面談のみの場合は1時間1万円の金額がかかります。この場合、面談終了後のご清算となります。

ただし、私たちの事務所のことを詳しく知るために、事務所までいらっしゃり、話をする場合は、お茶代ともに無料です。

Total fee is including consultation fees. But if you need only consultation, fee is 10,000yen per hour. Please pay consultation fee after consultation at that cases.

But when you come our office to want to talk to know each other. It is Free including tea drinks too.

作成した書類のチェックのみのご依頼は、報酬見積もりの30%の料金になります。この場合、書類チェック後、すぐのご清算となります。面談費用は別途発生しません。

If you need only my checking your application documents, fee is 30% of each fee. Please pay checking fee after my checking them at that cases, and consultation fee doesn’t be incurred.

再申請に報酬は発生しません。万が一、再申請後も不許可だった場合、または再申請を行なわない場合、報酬の残額は頂きません。ただし、着手金の返還はできません。

Don’t have to pay another fees about reapplication. If the reapplication is not granted or is denied or you don’t wish to make reapplication, you don’t have to pay remaining amount of fees. But I cannot pay you back advanced payment.

許可率80%以下の依頼の特則
Special provision of the case of evaluating the possibility of the application being granted or approved to be 80% or less

申請の結果、不許可であっても全額の報酬が発生します。

着手前に報酬の全額をお支払い頂きます。

Total amount is incurred even if the result of the application is not granted or is denied.

Please pay total amount before beginning.

事情の変化、申請を取りやめた場合
Cases, If you change your condition after this application, If you quit this application.

申請の間、当事務所へ相談無く、あなたの事情を勝手に変更した場合(例えば、勝手に離婚をしたり、転職をした場合など)、申請の結果が不許可であっても全額の報酬が発生します。

また、申請後、あなたが相談無く、申請を取り下げた場合も全額の報酬が発生します。

Total amount is incurred even if the result of the application is not granted or is denied, if you change your condition (for example divorced, changed your job) without our consultation after this application.

Total amount is incurred if you quit this application by yourself without our consultation.

在外日本大使館・領事館での面接について
About an interview at the Japanese Embassy in abroad.

VISA・COE取得後、在外日本大使館・領事館での面接の結果によって日本へ入国できない場合の責任は、当事務所では負いません。

After the document of the certificate of eligibility for resident status issued, our
office doesn’t take on any responsibility of the applicant’s failure to visit Japan because of the result of the interview at the Japanese Embassy in applicant’s country and etc.

料金fee

無料相談free consulting

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 สดใส สำนักงานทนายความ
 「VISA Total Care」 member
 行政書士 明るい総合法務事務所
 Bright Legal Office


〒141-0021
 3-9-27, Shinagawa-ku Tokyo,Japan
 TEL:+81-(0)3-6455-6835
 Mobile:+81-(0)70-5572-6124(JP)
+81-(0)70-5573-4404(TH)
 FAX:+81-(0)3-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com
 じかん:ごぜん9じ~ごご7じ
 どようび にちようび やすみ
 Emailでのそうだんは24じかんOK

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

SAVE your SMILE
GROW your BUSINESS

Clients,Friends Pics
お客様のおすすめ Client's Recommended

ビザ情報facebookページ
「Facebook Page」
日本語とタイ語で
ビザに関する情報を配信中!
「いいね!」

なにをしたい?

ビザをとりたい!(To get VISA)

在留資格認定交付申請(Certificate of Eligibility)(COE)

ビザを変更したい!(Change VISA)

在留資格変更手続き

ビザを更新したい!(Extend VISA)

在留資格更新手続き

アルバイトがしたい!

資格外活動許可申請(Permission to Engage in Other Activity)

出国して、また日本に戻りたい!

再入国許可申請(Re-Entry)

自分が働けることを証明したい!

就労資格証明書申請(Certificate of Authorization for Employment)

両親と一緒に日本で生活したい!

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

日本で会社を作りたい!(Establish Company)

経営・管理(Business Manager)ビザと会社設立手続き

日本の国籍をとって、日本人として生活したい!

帰化申請(Naturalization)

日本人と結婚したい!

国際結婚手続き(International Marrige)

日本の公文書を海外で使いたい!

アポスティーユ(Apostille)

外国人を雇用したい!

外国人を雇用するときの注意点

たすけてほしい

ビザがとれない!(Couldn't get VISA!)

ビザ不許可・不交付時のサポート

オーバーステイ(Over Stay)・不法滞在(Illegal immigration)となってしまった!

在留特別許可(Special Permission to Stay in Japan)

入管につかまってしまった!

仮放免手続き(Procedures for provisional release)

家族のために、日本に上陸したい!

上陸特別許可申請(Special permission for landing)

難民認定申請

Recognition of Refugee Status

妻や夫が死亡してしまった!離婚してしまった!どうしたらいい?

結婚ビザからの変更手続き(When Devoced or died)

てつづき・りょうきん

手続き・料金

Officeのばしょ・そうだんする

Officeの場所

ご相談

わからないことは、そうだんしてみてね!

東京・千代田区の会社設立代行【会社設立・起業支援トータルケア東京】
For Investor VISA and
Business Manager VISA

ビザ情報facebookページ
「Facebook Page」
日本語とタイ語で
ビザに関する情報を配信中!
「いいね!」